Disclaimer

"Ondanks de constante zorg en aandacht die INCA TILES. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd niet volledig of juist is. Raadpleeg voor actuele prijzen onze actuele prijslijst welke u van ons ontvangen heeft. Vnzelfsprekend kunt u deze te allen tijde opvragen bij uw accountmanager of onze verkoop binnendienst.

De informatie op www.inca-tiles.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INCA TILES. (ook niet via een eigen netwerk).

Uw bezoek aan de site wordt geregistreerd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

INCA TILES kan er niet voor instaan dat de informatie op www.inca-tegels.nl in zijn geheel geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

INCA TILES. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.inca-tiles.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.inca-tiles.nl te kunnen raadplegen."

 


DEALER LOGIN
Log in om toegang te krijgen tot onze gehele INCA collectie

© Copyright 2011